Għaqda Armar San Sebastjan 

 

armarMeta wieħed iqabbel l-armar li kien jintrama qabel l-1984 ma’ dak li jintrama llum il-ġurnata ma jistax jiċħad li t-twaqqif ta’ din l-Għaqda kien suċċess totali. Din l-Għaqda kif se naraw iktar ‘il quddiem twaqqfet fis-sena 1984 u minn dak iż-żmien sal-preżent, l-Għaqda tal-Armar baqgħet taħdem bla waqfien biex iżżejjen it-toroq tal-parroċċa Bastjaniża b’mod speċjali matul il-festa. – Aqra Aktar

 

 

 

 

 


 

 

Kummissjoni Żgħażagħ Bastjaniżi

 

kzb

Il-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjaniżi giet imwaqqfa fi ħdan l-Għaqda Armar San Sebastjan fis-sena 1991. Il-priorita ewlenija għalfejn kienet twaqqfet din il-kummisjoni kienet biex torganiżża u tgħolli il-livell tal-briju fit-tielet gimgħa ta’ Lulju, il-Festa ta’ San Sebastjan f’Ħal Qormi. Pero il-KŻB ma tieqafx biss fuq il-festa, anzi torganiżża bosta attivitajiet kulturali u soċjali li kienu ta’ suċċess. – [button link=”http://www.armarsansebastjan.org/?page_id=42″ type=”but_small_trans”]Aqra Aktar[/button]